Het rooien en oogsten van de bollen

In de tweede helft van juni is het zover de eerste bollen kunnen geoogst worden. In het begin vaak nog wat voorzichtig door hier en daar een stukje land te rooien met fijne maten. Te vroeg rooien kan ook niet, want dat geeft slechte resultaten in de broeierij. Gelukkig beginnen de bollen al snel te kleuren als sein van rijpheid. Als dat gebeurt dan wordt het tijd om ze eruit te halen. We moeten natuurlijk het ziek en zeer voor zijn dat op gaat treden als de bollen te lang blijven liggen.

Begin juli kan er volop gerooid worden. De rooimachine zorgt ervoor dat de grond en afbroei bovenop de netten aan de kant wordt geschoven door een vijzel. Nu kunnen de netten gemakkelijker door de rooimachine uit de grond worden getrokken. De bollen volgen hun ritje uit de grond via een uitgedokterd systeem totdat ze uiteindelijk in de kist achterop de rooimachine belanden. De uitgangspunten zijn hierbij dat het relatief schoon en zonder beschadigingen moet gebeuren. De kisten worden bijeen gezet en zodra er een vracht vol staat wordt er koers gezet naar de schuur.

Comments are closed.