Geen categorie

Selecteren van de tulpen

In het vroege voorjaar wordt er begonnen met de eerste selectie. Zodra de eerste symptomen zichtbaar zijn trekken we er op uit om de planten na te lopen en de zieke exemplaren eruit te selecteren. Het ene soort laat prachtige … Read More

Algemene verzorging van de tulpen

Natuurlijk worden de percelen in de loop van de groei gecontroleerd op eventuele aantastingen of tekortkomingen. Vanaf opkomst worden de diverse schimmels en insecten in kaart gebracht en waar nodig bestreden. Ook de vochtvoorziening is belangrijk in het plantenleven. Zodra … Read More

Tulpenkoppen

Als het tenslotte zover is om de tulpen te koppen dan moet het meestal  ook snel gebeuren. Dit komt doordat je eigenlijk zolang mogelijk wilt wachten om ook de laatste verkeerde planten eruit te halen. Uiteindelijk moeten alle tulpen nog … Read More

Het rooien en oogsten van de bollen

In de tweede helft van juni is het zover de eerste bollen kunnen geoogst worden. In het begin vaak nog wat voorzichtig door hier en daar een stukje land te rooien met fijne maten. Te vroeg rooien kan ook niet, … Read More

Spoelen, pellen en tellen

Als de gerooide bollen bij de schuur zijn aangekomen worden deze gespoeld om ze van de laatste resten grond te ontdoen. Vervolgens worden de bollen zo snel mogelijk gedroogd zodat ze klaarstaan om gepeld te worden. Eerst worden de bollen over … Read More

Het planten van de bollen

Vanaf half oktober is het tijd om de bollen weer in de grond te stoppen. Voordat het zover is moet er nog wel het een en andere gebeuren. Zodra het pellen en sorteren in augustus is afgerond krijgt verwerkingslijn een andere … Read More